Faculty of Imaginative Tourism

[/Lithuanian below] Without imagination there would be no Uzupis Republic. Without the University of the Uzupis Republic there would be no studies in Imagination. We invite You to let Your Imagination free and empower it in these studies of “Imaginary Tourism”

Connections with other faculties:

 • Faculty of DREAMS is responsible for the Passive Imagination
 • Humouristic side of the Imaginative Tourism is revealed on the Faculty of Satire and Humours.
 • Being in many places simultaneously is possible through the Faculty of UBIQUITY

Lecturers

 • H.E. Laura Virkutienė (Dean) | laura@uzupisuniversity.com

Teaching Offer

 • Introduction: Imagination and Image
 • Imagination and Map
 • Imagination and Object
 • Imagination and Space
 • Imagination and Word
 • Imagination and Color
 • Imagination and Smell
 • Imagination, Form and Matter
 • Imagination and Movement
 • Imagination and History
 • Imagination and Future
 • Imagination and Fairy Tale
 • Imagination and Imagination
 • Cellar/CloakRoom
 • The Ending or the Crown for Imagination

Vaizduotės turizmas

Be vaizduotės nebūtų Užupio Respublikos. Be Užupio Respublikos Universiteto nebūtų vaizduotės studijų.  O gal atvirkščiai! Kviečiame išlaisvinti ir įgalinti savo vaizduotę šiose UžUni studijose „Vaizduotės turizmas“ 

Sąveika su kitais fak:

 • Už pasyviąją vaizduotę atsakingas Sapnų fakultetas
 • Jei norite išmokti būti vienu metu keliose vietose, stokite į Ubiquity fakultetą

Dėstytojai

 • H.E. Laura Virkutienė (Dean) | laura@uzupisuniversity.com

Dėstymo pasiūlymas

 • Įvadas arba vaizduotė ir vaizdas
 • Vaizduotė ir žemėlapis
 • Vaizduotė ir objektas
 • Vaizduotė ir erdvė
 • Vaizduotė ir žodis
 • Vaizduotė ir spalva
 • Vaizduotė ir kvapas
 • Vaizduotė ir faktūra
 • Vaizduotė ir judesys
 • Vaizduotė ir istorija
 • Vaizduotė ir ateitis
 • Vaizduotė ir pasaka
 • Vaizduotė ir vaizduotė
 • Sandėliukas/bardačiokas
 • Pabaiga arba karūna vaizduotei